"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie."


Dom opieki znajduje się w Zaściankach, na przedmieściach Białegostoku, zaledwie 10min. drogi od centrum miasta. Przewidzieliśmy w nim miejsca stałego pobytu dla 50 pensjonariuszy. Ośrodek jest przeznaczony zarówno dla osób wymagających całodobowej opieki (m.in. obłożnie chorych czy z chorobą Alzheimera) jak i dla zdrowych seniorów pragnących radośnie spędzić jesień życia. Naszym celem jest stworzenie rodzinnej atmosfery starannie dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i pogodę ducha podopiecznych.

Działamy za zezwoleniem Wojewody podlaskiego nr PS-V.9423.7.2015.MN.