Projekt ROPS

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek” realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domu Opieki. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Opieki oraz pensjonariuszy Domu Opieki „Lawendowy Zaścianek”.

Dofinansowanie projektu ze środków UE, kwota grantu 117 935,10 zł

 

projekt regionalny

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek”

Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek”

ul. Marcina 11,
15-521 Zaścianki

tel. +48 512 753 218

mail: kontakt@lawendowyzascianek.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone